SLOVENSKÉ HRY MLÁDEŽE - 4. KOLO - 24.08.2019

Štatistika

Jednotlivci

Počet klubov:10
Počet súťažiacich:50
Počet štátov:4 - Czech Republic, Hungary, Poland, Slovakia
Počet štartov:57
Cyklotrial:57
klub počet Cyklotrial štarty
tréner klub trénerská kvalifikácia