Cenník

Používanie portálu klubmi ako účastníkmi súťaže je bezplatné. K jednotlivým typom súťaží je možné vybrať dodatkové služby.

Klubová súťaž Otvorená súťaž 3
viditeľnosť súťaže na portáli - rozlosovania, výsledky, štatistiky
počet zúčastnených klubov 1 neobmedzene
obmedzenie účasti na pozvané kluby
registrácia z konta organizátora
online registrácia z klubového konta
počet kategórií neobmedzene neobmedzene
tlač diplomov
tlač účastníckych listov
značenie platby štartovného
spájanie klubových výsledkov z viacerých súťaží
bodovanie pretekárov z viacerých súťaží
značenie postupov a skóre v rozlosovaniach z konta organizátora
24 € 84 €


Dodatkové služby

SlužbaCena
1.Vytvorenie a nastavenie parametrov súťaže12 €
2.Nastavenie kategórií v počte 1-4024 €
3.Nastavenie kategórií v počte 41-9936 €
4.Nastavenie kategórií v počte 100 a viac60 €