SLOVENSKÉ HRY MLÁDEŽE 5. KOLO A SLOVENSKÝ POHÁR TRIAL 3. KOLO, ZÁRIEČIE - 11.09.2021

Štatistika

Jednotlivci

Počet klubov:6
Počet súťažiacich:39
Počet štátov:2 - Poland, Slovakia
Počet štartov:53
Cyklotrial:53
klub počet Cyklotrial štarty
tréner klub trénerská kvalifikácia