SLOVENSKÉ HRY MLÁDEŽE 5. KOLO A SLOVENSKÝ POHÁR TRIAL 3. KOLO, ZÁRIEČIE - 11.09.2021

InformácieUsporiadateľské konto: Cyklotrialový klub Záriečie
Termín: 11.09.2021
Registrácia: 18.08.2021 - 08.09.2021
Ostaršenie: Áno
Viacnásobný štart: Áno
Súbory na stiahnutie: Propozície Záriečie 11.9.2021.pdf - 18.08.2021 15:43:06
Protipandemické opatrenia SHM a SP Záriečie 11.9.2021 - dodatok -.pdf - 07.09.2021 12:24:59