SLOVENSKÉ HRY MLÁDEŽE 2. KOLO, SLOVENSKÝ POHÁR 3. KOLO - 22.07.2023

Štatistika

Jednotlivci

Počet klubov:13
Počet súťažiacich:59
Počet štátov:4 - Czech Republic, Hungary, Poland, Slovakia
Počet štartov:77
Cyklotrial:77
klub počet Cyklotrial štarty
tréner klub trénerská kvalifikácia