SLOVENSKÉ HRY MLÁDEŽE 1. KOLO A SLOVENSKÝ POHÁR 2. KOLO ZÁRIEČIE - 03.06.2023

Štatistika

Jednotlivci

Počet klubov:9
Počet súťažiacich:45
Počet štátov:3 - Hungary, Poland, Slovakia
Počet štartov:53
Cyklotrial:53
klub počet Cyklotrial štarty
tréner klub trénerská kvalifikácia