HALOVÝ POHÁR V CYKLOTRIALE „Topoľčianky INDOOR Trials“ - 07.03.2020

Informácie

www.CTVZ.sk


Organizátor: Cyklotrial Team Veľké Zálužie, SLOVAKIA; ŠK Topolčianky, Slovenský zväz cyklistiky,


Riaditeľ súťaže: Ing. Andrej Práznovský, 0911 705 236, praznovskyandrej@gmail.com
Miesto konania: Centrum technickej prípravy cyklistiky Topolčianky, MTB Hala Topoľčianky

Dátum konania: 7. marec 2020 (sobota)
Traťoví komisári: Maroš Pataky, Tomáš Schmidt
Trať: 5 sekcií 3 kolá podľa pravidiel UCI
Výpočet výsledkov: rozhodcovia SZC
Zdravotná služba: záchranár


Harmonogram súťaže a štart jednotlivých kategórií:


07:30 začiatok registrácie; koniec vždy 30 min pred štartom príslušnej kategórie
09:00 PROMESA, BENJAMIN
11:00 POUSSIN,MINIME,CADET
13:30 SENIOR, ELITE, ELITE WOMEN


Čas na súťaž pre všetky kategórie: 180 min Všetky kategórie majú 5 sekcií 3 kolá, s ľubovoľným poradím
16:00 predpokladané ukončenie súťaže
16:30 predpokladané vyhlásenie výsledkov


Kategórie:
Promesa: oranžová trať (5-8 rokov)
Poussin: biela trať (9-10 rokov) a dievčatá do 11 rokov
Benjamin: modrá trať (11-12 rokov + dievčatá do 14 rokov)
Minime: zelená trať (13-14 rokov)
Cadet: čierna trať (15-16 rokov)
Senior: červená trať (17 a viac rokov)
Elite women: ružová trať (15 a viac rokov)
Elite: žltá trať (16 a viac rokov)


Mimo súťaž sa môžu ľubovoľnej kategórie zúčastniť jazdci nespĺňajúci vekové hranice ale
budú vyhodnotení mimo poradia. V prípade malého počtu jazdcov v jednotlivých kategóriách
má organizátor právo zrušiť/zlúčiť danú kategóriu.


Usporiadateľské konto: Cyklo Team Veľké Zálužie
Termín: 07.03.2020
Registrácia: 07.02.2020 - 03.03.2020
Ostaršenie: Áno
Viacnásobný štart: Áno
Súbory na stiahnutie: Propozície Topolčianky.pdf - 07.02.2020 21:44:25