Slovenské hry mládeže TRIAL 2. kolo a Slovenský pohár v triale 1. kolo, Veľké Zálužie 16.07.2022 - 16.07.2022

Informácie

Harmonogram:

7:30 začiatok registrácie
9:00 štart: Promesa, Benjamin, Cadet
11:30 štart: Poussin, Minime, Elite Women
14:00 štart: Senior, Elite Men
16:00 finále Elite Men
17:00 predpokladaný koniec finále
17:30 predpokladané vyhlásenie výsledkov


Informácie pre jazdcov:

Čas na preteky pre Seniorov a Elite Men = 120 min
Čas na preteky pre ostatné kategórie = 180 min
Kategória Promesa = 5 sekcií 2 kolá
Kategória Senior = 5 sekcií 2 kolá
Kategória Elite Men = 5 sekcií 2 kolá + 5 sekcií finále
Ostatné kategórie = 5 sekcií 3 kolá
Poradie sekcií je ľubovoľné.
Do finále Elite Men postúpia 4 jazdci. V prípade
malého počtu jazdcov sa finále zruší a jazdcom sa
pridá jedno kolo v štarte o 14:00.


Usporiadateľské konto: Cyklo Team Veľké Zálužie
Termín: 16.07.2022
Registrácia: 27.06.2022 - 12.07.2022
Ostaršenie: Áno
Viacnásobný štart: Áno
Súbory na stiahnutie: VZ 2022.pdf - 27.06.2022 19:45:43