Slovenské hry mládeže TRIAL 4. kolo - 29.08.2021

Informácie
Slovenské hry mládeže TRIAL
2021 4. kolo
07:30  začiatok registrácie; koniec vždy 30 min pred
štartom príslušnej kategórie
09:30  štart kategórií: PROMESA, BENJAMIN, CADET
12:00  štart kategórií: POUSSIN, MINIME, OPEN
16:00  predpokladané ukončenie súťaže
 Kategórie:
 Promesa:
                   oranžová trať (5-8 rokov)
voľná súťaž, nie je
súčasťou MSR
Poussin:
                    biela trať                     (9-10 rokov) a dievčatá do
11 rokov
Benjamin:
                 modrá trať                  (11-12 rokov) a dievčatá
do 14 rokov
Minime:
                    zelená trať                  (13-14 rokov)
Cadet:
                       čierna trať                   (15-16 rokov)
Senior:                       čierna
trať       (17 a viac rokov)
 voľná súťaž,
nie je súčasťou MSR
Open   :
                      čierna trať       (17 a viac rokov)
 voľná súťaž,
nie je súčasťou SHM
Elite Women:
           ružová trať                 (15
a viac rokov)
Elite:
                         žltá trať                       (16 a viac rokov)

Usporiadateľské konto: Cyklo Team Veľké Zálužie
Termín: 29.08.2021
Registrácia: 19.08.2021 - 26.08.2021
Ostaršenie: Áno
Viacnásobný štart: Áno
Súbory na stiahnutie: propozicie_zaluzie_2021.pdf - 19.08.2021 20:15:51