Majstrovstvá Slovenska TRIAL 2021 - 28.08.2021

Informácie
Usporiadateľ
a organizátor
: Cyklotrial Team, Veľké Zálužie,
Slovakia
Kontakt:
Ing.
Andrej Práznovský, 0911 705 236, info@ctvz.sk
Miesto
konania
: Areál Športového klubu vo Veľkom Záluží – Cyklopark
Veľké Zálužie
Dátum súťaže:
28.08.2021 – 29.8.2021, sobota-nedeľa
Riaditeľ súťaže:
Ing.
Andrej Práznovský
Traťový komisár:
Radovan Zuščák
Časomiera, zapisovateľ:
osoba zo zoznamu rozhodcov SZC
Hlavný rozhodca:
osoba zo zoznamu rozhodcov SZC      
Zdravotník:
sanitka a zdravotník
COVID
opatrenia:
podľa aktuálnej platnej
vyhlášky pre okres Nitra – dôležité informácie budeme zverejňovať na sociálnej
sieti CTVZ-CykloTeam Veľké Zálužie
 
Harmonogram súťaže:
      
Majstrovstvá
Slovenska TRIAL 2021
07:30  začiatok registrácie; koniec vždy 30 min pred
štartom príslušnej kategórie
09:00  štart kategórií: PROMESA, BENJAMIN, CADET
11:30  štart kategórií: POUSSIN, MINIME, ELITE
WOMEN
14:00  štart kategórií: SENIOR, ELITE
Čas na súťaž pre
všetky kategórie
(okrem Elite, Senior - 120 min) je 180 min
Všetky kategórie
okrem Senior a Elite (*2 kolá) majú 5 sekcií 3 kolá, s ľubovoľným poradím.
 
16:30  Finále Elite 5 sekcií, 1 kolo (4 jazdci,
prípadne podľa účasti) – v prípade malého počtu jazdcov sa elitným jazdcom
pridá jedno kolo v štarte o 14:00 a finále sa zruší
 
17:00  predpokladané ukončenie súťaže
17:30  predpokladané vyhlásenie výsledkov

Usporiadateľské konto: Cyklo Team Veľké Zálužie
Termín: 28.08.2021
Registrácia: 18.08.2021 - 25.08.2021
Ostaršenie: Áno
Viacnásobný štart: Áno
Súbory na stiahnutie: propozicie_zaluzie_2021.pdf - 18.08.2021 21:03:27