4.kolo: Slovenské hry mládeže TRIAL 2020 a Slovenský pohár v Triale, Veľké Zálužie, 27.9.2020 - 27.09.2020

Informácie

4.kolo: Slovenské hry mládeže TRIAL 2020 a Slovenský pohár v Triale, Veľké
Zálužie, 27.9.2020


POZOR ZMENA ŠTARTU KATEGÓRIE ELITE WOMEN

 Harmonogram
súťaže: 

07:30 začiatok
registrácie; koniec vždy 30 min pred štartom príslušnej kategórie
09:00 štart
kategórií: PROMESA, BENJAMIN, CADET 


11:00 štart
kategórií: POUSSIN, MINIME


13:30 štart
kategórií:  SENIOR, ELITE, 
ELITE WOMEN
16:00
predpokladané
ukončenie súťaže, vyhlásenie výsledkov


Čas na súťaž pre všetky kategórie: 180 min Všetky kategórie
majú 5 sekcií 3 kolá, s ľubovoľným poradím

Usporiadateľské konto: Cyklo Team Veľké Zálužie
Termín: 27.09.2020
Registrácia: 03.09.2020 - 23.09.2020
Ostaršenie: Áno
Viacnásobný štart: Áno
Súbory na stiahnutie: Propozície SHM2020 záluzie.pdf - 05.09.2020 20:30:12