SLOVENSKÉ HRY MLÁDEŽE A SLOVENSKÝ POHÁR TRIAL 1. KOLO, ZÁRIEČIE - 04.06.2022

Informácie


Usporiadateľské konto: Cyklotrialový klub Záriečie
Termín: 04.06.2022
Registrácia: 04.05.2022 - 31.05.2022
Ostaršenie: Áno
Viacnásobný štart: Áno
Súbory na stiahnutie: propozície Záriečie 2022 4.6.22 (1).pdf - 04.05.2022 08:54:22